Sinds 1 januari 2006 kunt u direct, dus zonder verwijzing van arts of specialist, een afspraak maken met de fysiotherapeut. U mag natuurlijk altijd eerst en afspraak maken met uw huisarts maar u kunt direct terecht bij uw "specialist in beweging".

De fysiotherapeut screent of een fysiotherapeutische behandeling het meest effectief is voor uw klachten en of er geen onderliggende problemen zijn die eerst door huisarts of specialist onderzocht dienen te worden. Wanneer uit de screening blijkt dat fysiotherapie geschikt is volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek, wordt een behandelplan gemaakt en kan er gestart worden met de behandeling. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Bij bijzonderheden of na het beëindigen van de behandeling wordt de huisarts geïnformeerd over het resultaat, tenzij u anders aangeeft.