De hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die na het doormaken van een hartinfarct, hartfalen, hartoperatie en/of reanimatie weer moeten gaan bewegen.

Dit bewegen zal voor iedereen verschillend zijn, omdat ieder zijn eigen doel zal willen bereiken. De een zal zijn angst om zich in te spannen overwinnen en de ander zal weer willen terugkeren op de tennisbaan. De oefenprogramma's zijn dan ook op maat gemaakt en er zal extra aandacht besteed worden aan de impact van het gebeurde op het dagelijkse leven en hoe u er het beste mee om kan gaan. Indien nodig zullen er ook andere disciplines ingeschakeld worden om het voor U, als hartpatiënt, mogelijk te maken om optimaal te functioneren tijdens uw dagelijkse activiteiten. De hartrevalidatie vindt plaats in kleine groepen met een persoonlijk programma voor iedereen. De begeleiding kan zo optimaal gehouden worden.