fysiotherapie 2015De fysiotherapeut is dé specialist in bewegen. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van uw klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, pezen botten enz). Maar de fysiotherapeut doet meer! Indien u klachten wilt voorkomen, meer inzicht wil krijgen in het bewegend functioneren of kortweg preventief met uw lichaam bezig wilt zijn, bent u bij de fysiotherapeut aan het goede adres. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en brengt beperkingen en mogelijkheden in kaart. Met zijn adviezen, handelingen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen.

De fysiotherapeut maakt het mogelijk dat iedereen binnen zijn eigen vermogen zo optimaal mogelijk kan bewegen. Want soepel bewegen is optimaal leven. Fysiotherapie is voor iedereen met houdings- en bewegingsproblemen, sportblessures, klachten als gevolg van werk, ongeval, ziekte of gewoonweg omdat men ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw activiteiten in het dagelijkse leven kunt oppakken. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

 

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten d.m.v. vraaggesprek en een lichamelijk (bewegings-)onderzoek. Op basis van uw hulpvraag wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Dit zal mogelijk gedurende de behandelserie nog worden aangepast, want elk lichaam reageert anders en elke klacht ontwikkeld zich anders. De richtlijnen van het KNGF worden als basis gebruikt. Een behandeling bestaat afhankelijk van uw klacht uit oefentherapie, mobilisaties, huiswerkoefeningen, massage, fysische techniek, adviezen en/of voorlichting.

 

Sinds 1 januari 2006 kunt u direct, dus zonder verwijzing van arts of specialist, een afspraak maken met de fysiotherapeut. U mag natuurlijk altijd eerst en afspraak maken met uw huisarts maar u kunt direct terecht bij uw "specialist in beweging".

De fysiotherapeut screent of een fysiotherapeutische behandeling het meest effectief is voor uw klachten en of er geen onderliggende problemen zijn die eerst door huisarts of specialist onderzocht dienen te worden. Wanneer uit de screening blijkt dat fysiotherapie geschikt is volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek, wordt een behandelplan gemaakt en kan er gestart worden met de behandeling. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Bij bijzonderheden of na het beëindigen van de behandeling wordt de huisarts geïnformeerd over het resultaat, tenzij u anders aangeeft.

Indien u niet verzekerd bent bij een van de door ons gecontracteerde zorgverzekeraars gelden de volgende tarieven:

Fysiotherapie € 29,00
Fysiotherapie aan huis € 43,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 42,50
Niet nagekomen afspraak € 29,00

Op onze tarieven voor fysiotherapie is geen BTW van toepassing.

Wij nemen deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederland Genootschap voor Fysiotherapie. (KNGF)

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR)

 

Tarieven Fitness 2014vandooren

Maandkaart 1x per week € 34,00
Maandkaart 2x per week € 50,00
3-Maandenkaart 1x per week € 91,50
3-Maandenkaart 2x per week € 137,25
Jaarkaart 1x per week € 315,00
Jaarkaart 2x per week € 495,00
Intake € 26,50 In de tarieven zit 6% BTW