Naar aanleiding van een project in de regio zuid- en middenlimburg is er ook in het Gezondheidscentrum een revalidatieprogramma opgezet.

Vanuit de revalidatiekliniek Hornerheide en de ziekenhuizen in Maastricht en Weert is er voor de mensen met COPD (Longziekten) een programma ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. De deelnemers aan het longprogramma hebben ongeveer 3 maanden intensief getraind met een begin- en eindmeting. Na dit programma is het zinvol voor de mensen om de herwonnen kwaliteit van leven ( bv. minder kortademigheid en vermoeidheid) te behouden of zelfs verder te verbeteren. In aansluiting op dit programma, maar ook voor mensen die hier niet aan deelgenomen hebben, is er in het centrum de mogelijkheid om te trainen onder specialistische begeleiding. Het programma zal bestaan uit kracht en/of conditietraining gecombineerd met controle en zorg van uw specifieke klachtenbeeld. Doelstelling van longrevalidatie is het behouden/verbeteren van de kwaliteit van leven. Het afnemen van vermoeidheid en het verminderen van kortademigheid zijn, evenals het verbeteren van de conditie en kracht, speerpunten in de training.